1. Lỗi máy in không hoạt động

2. Lỗi máy in không in được

3. Lỗi máy in bị treo

4. Lỗi hủy tài liệu đang in

5. Lỗi bản in mờ, chữ không nét và không đậm

6. Lỗi bản in bị nhòe chữ, nhoè đường kẻ

7. Bản in trắng toàn bộ sau khi in

8. Lỗi bản in có những chấm nhỏ hoặc vệt đen to đậm ngang bản in

9. Lỗi bản in có một vệt đen chạy dọc, thẳng từ trên xuống

10. Lỗi khi in các vị trí không đều, tạo khoảng trống giữa

11. Lỗi bản in đen 1 vệt to lem nhem từ trên xuống nằm ở bên trái hoặc phải bản in.

12. Lỗi in sai màu

13. Lỗi không kéo được giấy

14. Lỗi kéo giấy nhiều tờ cùng một lúc

15. Lỗi máy in bị kẹt giấy

16. Lỗi máy in đèn vàng liên tục trên máy in

17. Lỗi máy in bị kẹt mực

18. Lỗi kết nối máy in

19. Lỗi máy in kêu to khi in

20. Lỗi font chữ khi in

21. Lỗi máy in in chậm